Ders Ana Sayfasına Dönüş

 

ÜRETİM YÖNETİMİ

 

Bölümlere Köprüler :

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

1. ÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI

 

1.1 Üretimin Ülke Ekonomisindeki Önemi

1.2 Üretim Yönetiminin Tanımı

1.3 Tarihsel Gelişim

1.4 Üretim Yönetiminin Amaçları

1.5 Üretim Yönetiminin Fonksiyonları

1.6 Diğer İşletme Birimleri ile İlişkiler

1.7 Tepe Yönetimi ile İlişkiler

1.8 Üretim Yönetimine Verilen Görevler

1.9 Üretim Yönetiminin İşletme Organizasyonlarındaki Yeri

 

2. ÜRETİM SİSTEMLERİ

 

2.1 Yönetim Açısından Üretim Sistemleri

2.2 Üretim Sisteminin Elemanları

2.3 Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

2.4. Kesikli ve Sürekli Üretim Tiplerinin Özellikleri

2.5. Diğer Üretim Tipleri

2.6. Hizmet Üreten Sistemler

2.7 Üretim Stratejileri

2.8 Üretim Stratejisinde Odaklaşma

2.9 Üretim Kararları

 

3. ÜRÜN TASARIMI

 

3.1 Ürün Tasarımının Üretim Sistemindeki Yeri

3.2 Yeni Ürün Stratejileri

3.3 Yeni Ürün Geliştirme Süreci

3.4 Ürün Tasarımını Etkileyen Etmenler

3.5 Basitleştirme

3.6 Standartlaştırma

3.7 Tercihli Sayılar

3.8 Kodlama

3.9 Bir Kodlama Çalışması Örneği

3.10 Değer Analizleri

3.14 Tasarım Değişiklikleri

3.12 Yeni Ürünün Başarısını Etkileyen Etmenler

 


4. TALEP TAHMİNLERİ

 

4.1 Talep Tahminleri ile İlgilenen Birimler

4.2 Talep Tahmin İlkeleri

4.3 Talep Araştırmasında Yapılacak İşler

4.4 Talep Araştırma Yöntemleri

4.5 Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Formülasyonu

4.6 Doğru Uydurma

4.7 Regresyon Doğrusunun Uygunluk Derecesi

4.8 Korelasyon Katsayısı

4.9 Korelasyon Katsayısının Yorumlanması

4.10 Zaman Serileri Analizi

4.14 Hareketli Ortalamalar

4.12 Eksponensiyel Düzgünleştirme

4.14 Talep Tahminlerinde Duyarlılık

4.14 Eğilim Analizi

4.15 Eğilimde Oranlama Yöntemi

4.16 Talep Tahminlerinin Kullanılması

4.17 Talep Tahmin Yönteminin Seçimi

4.18 Bilgisayar Kullanımı

 

5. TEKNOLOJİ SEÇİMİ

 

5.1 Teknolojinin Tanımı

5.2  Teknolojinin Boyutları

5.3  Teknolojinin Yönetimi

5.4 Süreç Teknolojisinin Seçimi

5.5 Yeni Üretim Teknolojileri

5.6 Teknoloji Transferi

5.7 Yüksek Teknoloji

 

6. FABRİKA YERİNİN SEÇİMİ

 

6.1 Coğrafi konumun Üretim Sistemi Üzerindeki Etkisi

6.2 Yer Seçimini Etkileyen Etmenler

6.3 Yer Seçiminde Değerleme Yöntemleri

6.4 Uluslar arası Kapsamda Yer Seçimi

 


7. FABRİKA DÜZENLEME

 

7.1 Yerleştirme Düzeninin Önemi

7.2 Yerleştirme Düzeninin Üretim Sistemine Etkileri

7.3 Fabrika Düzenlemenin Amaçları

7.4 Fabrika Binası

7.5 Genel İş Akış tipleri

7.6 Yerleştirme Tipleri

7.7. Sürece Göre Yerleştirme

7.8 Ürüne Göre Yerleştirme

7.9 Üretim Hattı Dengeleme Kuralları

7.10 Üretim Akış Analizi

7.14 Bir Montaj Hattı Dengeleme Problemi

7.12 Bürolarda Yerleştirme Problemi

7.14 Yerleştirme Planlamasında Kullanılan Bir Kontrol Listesi Örneği

 

8. MALZEME NAKLİ

 

8.1 Malzeme Nakli İlkeleri

8.2 Malzeme Nakli Etmenleri

8.3 Bir Malzeme Nakli Projesinde Yapılacak İşler

8.4 Taşıma Araçlarının Karakteristikleri

8.5 Malzeme Nakli Maliyetlerinin Karşılaştırması

8.6 Taşıma Araçları

8.7 Malzeme Naklinde Kullanılan Yardımcı Araçlar

 

9. KAPASİTE PLANLAMA

 

9.1 Kapasitenin Tanımı ve Ölçme Kriterleri

9.2 Talep, Stoklar ve Üretim Hızı ile Kapasite İlişkisi

9.3 Tek Makinenin Kapasitesi

9.3 Çalışma Süresi ve Kapasite

9.5 Kapasite Dengelemesi

9.6 Kapasite Planlamasında Belirsizlik

9.7 İnsan gücü Kapasitesi

9.8 Kapasite Dağıtımı

9.9 Dolaylı İşgücü İhtiyacının Bulunması

9.10 İşçilik Sayısının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

9.11 Sıfır Kâr noktası (SKN) Analizi

9.12 Belirsizlik Halinde SKN Analizi

9.13 SKN Analizi Uygulama Örnekleri

9.14 Doğrusal Programlama ile Kapasite Planlaması

9.15 Simülasyon ile Kapasite Planlaması

 


10. TAMİR- BAKIM PLANLAMASI

 

10.1 Tamir - Bakım (TB) Faaliyetlerinin Üretime Etkisi

10.2 TB Faaliyetlerinde İzlenecek Alternatif Politikalar

10.3 Fabrikalarda TB Organizasyonu

10.4 TB İzleği

10.5 TB Faaliyetlerinin Kontrolü

10.6 Makinelerin Arıza Karakteristikleri

10.7 Koruyucu Bakım ve Tamir Alternatifleri

10.8 Koruyucu Bakım  Politikasının Anahtarları

10.9 Çok Makineli Sistemlerde TB

10.10 TB Planlamasında Simülasyon Uygulaması

 

11 STOK KONTROLÜ

 

11.1 Üretim Sistemlerinde Stok Kavramı

11.2 Stokların Sınıflandırılması

11.3 Stokların İşletme ekonomisindeki Önemi

11.4 Stok Kontrolünün Organizasyondaki Yeri

11.5 Stok Kontrolünden Etkilenen Maliyet Unsurları

11.6 Tedarik ve Sevkiyat

11.7 Depolama

11.8 Stok Kayıtları

11.9 Stok Kontrol Yöntemleri

11.10 Stok Kontrol Modelleri

11.11 Sürekli Tedarik Halinde ESM Hesabı

11.12 Elde Bulundurmama Halinde ESM Hesabı

11.14 Miktar Iskontosu ile ESM Hesabı

11.14 Stok Kontrolünde Simülasyon Yöntemi

11.15 Malzeme İhtiyaç Planlaması

11.16 Stok Kontrolünde JIT İlkesi

11.17 Stok Kontrolünde KANBAN Yöntemi

 

12. İŞ ANALİZLERİ ()

 

12.1 İş Analizinin Temel Faaliyetleri

12.2 Yöntem Geliştirme (YG)Açısından Üretim Faaliyetleri

12.3 YG Çalışmalarında Yapılacak İşler

12.4 Harelet Ekonomisinin İlkeleri

12.5 Hareket Ekonomisi İlkelerinin Uygulanması

12.6 Yöntem Geliştirmenin Temel Elemanları

12.7 Yöntem Geliştirmede Kullanılan Grafik Araçlar

12.8 Yazıhanelerde YG Çalışmaları

12.9 Yöntem  Geliştirmede Yeni Görüşler

 

 

13.  İŞ ANALİZLERİ (II)

 

13.1 İş Ölçümü

13.2 Yönetim Açısından İş Ölçümünün Önemi

13.3 İş Ölçümü Teknikleri

13.4 İş Ölçümü Sonuçlarının Kullanıldığı Yerler

13.5 Doğrudan Ölçme Yönteminde Kullanılan Araçlar

13.6 Doğrudan Ölçmede Yapılacak İşler

13.7 Ölçülecek İşin Seçimi

13.8 İş İstasyonu ve İşçinin Seçimi

13.9 Bilgi Toplanması

13.10 İşin Elemanlarına Ayrılması

13.11 Gözlem ve Ölçmelerin Yapılması

13.12 Gözlem Sayısının Hesaplanması

13.13 Tempo Takdiri

13.14 Toleransların Hesaplanması

13.15 Standart Zamanın Bulunması

13.16 Faaliyet Örneklemesi ile İş Ölçümü

13.17 Örnekleme ile İş Ölçümünde Yapılacak İşler

13.18 Kronometraj ve Örneklemenin Kıyaslanması

13.19 Standart Bilgilerin Sentezi Yöntemi

13.20 Analitik Tahmin Yöntemi

13.21 Elemanter Hareket Standartları Yöntemi

13.22 Öğrenmenin İşlem Süresine Etkisi

 

14. ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL

 

14.1 Üretim Planlamasının Önemi

14.2 Üretim Planlamasının Hazırlanması

14.3 Üretim Planlama Stratejileri

14.4 Üretim Planının Uygulanması

14.5 Fonksiyonel Departmanlar İçin Üretim Planlaması

14.6 Sipariş Üretiminin Planlanması

14.7 Üretim Planlamasında Grafik Araçlar

14.8 Rota Tespiti

14.9 Sıralama Yöntemi

14.10 Yükleme

14.11 Üretim Programları

14.12 Üretim Programlama Faaliyetini Basitleştirici Çareler

14.13 Üretim Programlamasında Yapılan İşler

14.14 GANTT Diyagramı

14.15 Kritik Yol Diyagramı

14.16 Bir Üretim Programlama Örneği

14.17 İş Dağıtımı ve Takibi

14.18 İş Dağıtımı Levhası

14.19 İş Takibi

14.20 İş Takibinde Bilgi Akışı

 

15. KALİTE KONTROLU

 

15.1 Üretim Sisteminde Kalite Kontrolünün Yeri

15.2 Kalitenin Tanımı

15.3 Kaliteyi Oluşturan Temel Unsurlar

15.4 Güvenilirlik

15.5 Muayene

15.6 Muayene Maliyeti

15.7 Standart ve Spesifikasyon Arasındaki Fark

15.8 Toplam Kalite Kontrolü

15.9 Toplam Kalite Kontrolünün Aşamaları

15.10 Kalite Kontrolünün Tarihsel Gelişimi

15.11 Kalite Kontrolünün Amaçları

15.12 Kalite Kontrolünü Etkileyen Faktörler

15.13 Kalite Kontrol Organizasyonunda Yapılan Hatalar

15.14 KK Organizasyon İlkeleri

15.15 KK Biriminin İç Organizasyonu

15.16 KK Organizasyonunda Yapılacak İşler

15.17 KK Organizasyon Tipleri

15.18 KK Maliyetleri

15.19 KK Maliyetlerinin Analizleri

15.20 Kalite Geliştirme Grupları

15.21 Sürekli Gelişme

15.22 Poka-Yoke

15.23 En İyiyi Araştırma Yöntemi

15.24 Yeniden Tasarım

15.25 Bütünleşik Mühendislik

15.26 ISO 9000 Standartları

15.27 Deming'in 14 Nokta Planı

 

16. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ

 

16.1 İstatistiğin Tanımı

16.2Kalite Kontrolünün İstatistikle İlgisi

16.3 Normal Eğrinin Özellikleri

16.4 Normal Eğrinin Kalite Kontrolünde Uygulanması

16.5 Kontrol Diyagramları

16.6 Kontrol Diyagramlarının Uygulanması

16.7 Ölçülebilir Değişken İçin Kontrol Diyagramları

16.8 Özellikler İçin Kontrol Diyagramları

16.9 Örnek Alma Teknikleri

16.10 Örnek Hacminin Bulunması

16.11 Kabul Muayeneleri

16.12 Çalışma Karakteristiği Eğrisi

 


17. ÜCRET YÖNETİMİ

 

17.1 Ücretle İlgili Kavramların Tanımı

17.2 Ücret Yönetimi Faaliyetleri

17.3 İş Değerleme Yöntemleri

17.4 Sıralama Yöntemi

17.5 Sınıflandırma Yöntemi

17.6 Faktör Kıyaslama Yöntemi

17.7 Puan Yöntemi

17.8 Faktörlerin Seçimi

17.9 Faktörlerin ve Faktör Derecelerinin Tanımı

17.10 Faktörlerin Tartılandırılması

17.11 İş Analizlerinin Yapılması

17.12 İş Tanımı ve Spesifikasyonu

17.13 Faktör Puanlarının Tespiti

17.14 Ücret Eğrisinin Çizimi

17.15 Ücret Piyasası Araştırması

17.16 Ücret Yapısının Belirlenmesi

17.17 İş Değerleme Sisteminin Uygulanması

17.18 İş Değerleme Yöntemlerinin Zayıf Tarafları

17.19 Liyakat Takdiri

17.20 Liyakat Takdiri Sistemleri

17.21 Teşvikli Ücret Sisteminin Kurulması

17.22 Teşvik Sisteminin Etkinliğini Artırma Çareleri

17.23 Etkin Bir Teşvik Sisteminin Özellikleri

17.24 Teşvikli Ücret Sistemleri

 

18. PRODÜKTİVİTE

 

18.1 Prodüktivitenin Tanımı

18.2 Prodüktivitenin Kârlılığa Etkisi

18.3 İşçilik Prodüktivitesi

18.4 Prodüktivite Pazarlığı

18.5 Prodüktivitenin Ölçülmesi

18.6 Yönetim Performansı ve Prodüktivite

18.7 Ülke Ekonomisi ve Prodüktivite

18.8 Düşük Prodüktivitenin Nedenleri

18.9 Prodüktiviteyi Geliştirme Yolları